A Sakkország KID játékszoftver szerződési feltételei

(Verziószám: 1.0; Kelt: 2023.04.03.)

1. A szerződést kötő felek (továbbiakban: „Felek”)

1.1. Megrendelő, azaz végfelhasználó

A https://sakkorszag.hu/ weboldalon SAKKORSZÁG KID játékszoftverre megrendelést leadó 18. életévét betöltött magánszemély. Mivel vélhetően a játékszoftvert gyermekek számára rendelik meg, ezért a megrendelő gyakorolja a végfelhasználói jogokat. A megrendelőre a továbbiakban, mint „Végfelhasználó” hivatkozunk.

1.2. Szolgáltató

Vállalkozás neve: Farkas Ádám EV
Székhely: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.
Adószám: 66393511-1-29
Nyilvántartási szám: 34644120
Postacím: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.
e-mail cím: info@sakkorszag.hu
honlap: https://sakkorszag.hu

A Sakkország KID és Sakkország BUSINESS játékszoftverek vagyoni jogának kizárólagos birtokosa, a https://sakkorszag.hu weboldal üzemeltetője, a Sakkország termékek tulajdonosa, forgalmazója és menedzsere. Továbbiakban: „Szolgáltató”.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés a Sakkország KID játékszoftver (továbbiakban: Játékszoftver) végfelhasználói jogának megvásárlására jött létre, továbbá tartalmazza a játékszoftver felhasználói feltételeit, licencjogait és a megrendelés általános szerződési feltételeit. A Játékszoftver a Szolgáltató honlapján keresztül kerül értékesítésre.

3. A licencszerződés

3.1. A szoftver a szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Jelen szerződéssel a Szolgáltató engedélyezi a Játékszoftver használatát, de a tulajdonjogát nem ruházza át. A játékszoftver megvásárlásával sem a szoftver szerzői jogai, sem pedig vagyoni jogai nem kerülnek a Végfelhasználóhoz. A Végfelhasználó a Játékszoftvert csak licenceli, nem vásárolta meg. A szerződés további részeiben megrendelés és vásárlás alatt kizárólag a végfelhasználói licencjog, mint termék megrendelését és megvásárlását értjük. A Végfelhasználó Játékszoftverhez való hozzáférésre vonatkozó joga csak akkor érvényes, ha

a) betartja az összes licencfeltételt, licenckorlátozást,
b) teljes egészében megfizeti a licencdíjat, továbbá betartja
c) a licenc beszerzésekor átadott esetleges kiegészítő feltételeket.

3.2. Végfelhasználó a Játékszoftver jelenlegi verziójáért a Szolgáltató számára licencdíjat fizet, mely a használatba vétel napjától számított minimum 1 éves Játékszoftver használatot tesz lehetővé. Jogi szempontból a telepítőfájl, valamint a regisztrációs kód megküldésével, vagy egyéb módon történő hozzáférésének biztosításával történik meg a termék használatba vétele.

3.3. A Játékszoftver megvásárlásával és a jelen szerződés elfogadásával a Végfelhasználó jogot kap arra, hogy a Játékszoftvert otthoni felhasználás céljából 1 db IT eszközre telepítse és a jelen szerződésben meghatározott módon használja.

3.4. A Játékszoftvert a Végfelhasználó nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe és a felhasználói jogot nem ruházhatja át. A továbbértékesítés minden formája tiltott.

3.5. A Végfelhasználó elfogadja, hogy A Sakkország KID játékszoftver szerződési feltételei a jogszabályi környezet, valamint a technikai fejlődés következtében változhatnak. A szerződés változtatását a Szolgáltató honlapján teszi közzé, továbbá e-mailben értesíti a Végfelhasználót. A játékszoftver további használatával a Végfelhasználó elfogadja a módosított szerződési feltételeket. Amennyiben a szerződésmódosítás hatására a Végfelhasználó vásárláskor keletkezett jogai igazoltan sérülnének, úgy a Végfelhasználó jogosult a módosítás elektronikus úton történő kiküldésétől számított 15 napon belül arányos mértékű árleszállítást, vagy pénzvisszatérítést igényelni.

3.6. A licenc a Játékszoftver telepítőfájlainak, valamint a regisztrációs kódjának megküldésétől, vagy elérési útvonalának egyéb módon történő biztosításától számított minimum 1 évig jogosítja fel a Végfelhasználót a Játékszoftver megvásárolt verziójának használatára.

3.7. A lejárt licenc meghosszabbítása a termék aktuális ára mellett újra igényelhető. Amennyiben a licenc nem kerül meghosszabbításra a Szolgáltató jogosult a hozzáférést törölni.

3.8. Jelen szerződésben rögzített felhasználási és licencfeltételek még abban az esetben is érvényesek, ha a letölthető termék ára vagy az érte esedékes összeg nulla.

3.9. A megvásárolt Sakkország KID játékszoftvert kizárólag 1 db IT eszközre jogosult a Végfelhasználó telepíteni, használni, elérni, megjeleníteni. A Játékszoftver az első használatbavételekor kérni fogja a megrendelés teljesítése során megküldött regisztrációs kódot. Az aktivált regisztrációs kód más eszközön később már nem használható. A  Játékszoftver mindig azon az eszközön fut, amelyen a Játékszoftvert az első használatbavételkor a vásárlás után kapott regisztrációs kóddal aktiválták. A játékszoftver regisztrációs kódjának deaktiválása, majd új regisztrációs kód kérése adminisztrációs díj (2024-ben 4.000 Ft) ellenében igényelhető a Szolgáltató e-mail címén, amennyiben ez a szolgáltatás biztosított. Bizonyos kritikus módosítások az IT-eszközön (pl. alaplap csere, SSD/HDD csere), vagy az operációs rendszer teljes cseréje, vagy fő verziószámának frissítése után a rendszer a belépést meg fogja tagadni. Amennyiben ilyen probléma adódik, a vásárlástól számított 1 éven belül, legfeljebb 1 alkalommal díjmentsen cserélni tudjuk a regisztrációs kódot.

3.10. A Végfelhasználó nem jogosult a játékszoftvert, vagy bármely részét továbbértékesíteni, bérbe adni, a játékszoftver adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani, a szoftver forráskódjának visszafejtésére bármilyen jellegű kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni. Tilos a termék forráskódjának jogosulatlan feltörése, átalakítása.

3.11. A termék, valamint a szerzői jogokkal és védjegyekkel védett kapcsolódó tartalmak jogosulatlan elérése, felhasználása, vagy átadása szigorúan tilos.

3.12. Tilos a Játékszoftver, vagy részei, vagy a hozzá tartozó anyagok internetre történő feltöltése, illetve másokkal való megosztása.

3.13. A Sakkország KID elnevezésű játékszoftver licence kizárólag otthoni célú használatot tesz lehetővé. A játékszoftver használata üzleti és nonprofit célú oktatási tevékenységre szigorúan tilos. (A Sakkország BUSINESS elnevezésű játékszoftver licencének megvásárlása jogosít fel oktatási célú üzleti és nonprofit használatra, nem pedig a Sakkország KID.)

3.14. A Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos a játékszoftverről képernyőfotót, illetve videót publikálni, közösségi médiában azt megosztani, valamint a játékszoftvert streaming típusú platformon bemutatni.

3.15. A Szolgáltató jogosult a játékszoftverhez szoftverfrissítést kiadni. A Szolgáltató a szoftverfrissítésről a Végfelhasználót e-mailben értesíti és a frissített verziót honlapján teszi közzé. Végfelhasználó jogosult a Játékszoftver licencelt verziójával kapcsolatos frissítéseket a vásárlástól számított minimum 1 évig igénybe venni. A frissített változat letöltése után a Végfelhasználó nem jogosult a korábbi változat használatára.

3.16. Amennyiben a játékszoftvernek új kiadása (nem szoftverfrissítés) jelenik meg, annak használata új licenc megvásárlásához kötött. Végfelhasználó jogosult a Játékszoftver újabb verzióit árlista szerinti frissítési díj mellett megvásárolni, amennyiben az elérhető.

3.17. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll megszüntetni bármely Sakkország KID termék felhasználási jogát, illetve bővítheti vagy szűkítheti a termék képességeinek körét. Amennyiben a vásárlástól számított 1 éven belül a Szolgáltató megszüntetné a Sakkország KID termékek felhasználási jogát, vagy szűkítené a termék képességeinek körét, abban az esetben Végfelhasználó a változtatás kiértesítésétől számított 15 napon belül jogosult a termék licencdíjának arányos árleszállítását kérni.

4. A szoftver jogosulatlan használata

4.1. A Sakkország KID játékszoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat (pl. Microsoft Azure PlayFab összeköttetés), melyek rendeltetése a jogosulatlan használat kiszűrése. A Szolgáltató különféle technológiák alkalmazásával ellenőrizheti a Végfelhasználókra vonatkozó licencfeltételeket betartását.

4.2. Végfelhasználó köteles megakadályozni, hogy illetéktelen személy a Játékszoftverhez hozzáférjen, a Játékszoftvert használja, vagy lemásolja. Amennyiben Végfelhasználó tudomást szerez a Játékszoftver bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni az info@sakkorszag.hu e-mail címen.

4.3. A Szolgáltató jogosult a hozzáférés törlésére, amennyiben jogosulatlan felhasználást észlel, melyről köteles a Végfelhasználót a hozzáférés törlésével egyidejűleg értesíteni.

4.4. A jogosulatlan felhasználó Ptk. szerinti kártérítési felelősségre vonható.

5. Szoftver dokumentáció:

5.1. A Sakkország KID játékszoftverhez nem tartozik játékleírás, illetve szoftver dokumentáció, mivel minden egyes játékmódnál a program egyértelmű utasítást ad a Végfelhasználónak. Az alapvető sakkszabályok ismerete (sakkfigurák menetmódja, sakk alapállás, sakktábla részeinek megnevezése) elengedhetetlen a játékszoftver használatához. A Szolgáltató azzal a feltételezéssel él, hogy a Sakkország KID játékszoftver olyan gyerekekhez jut el, akik sakkoktató, sakkpedagógus, vagy sakkedző által szervezett sakkszakkörön vesznek, vagy vettek részt és a játékhoz szükséges ismeretek birtokában vannak.

5.2. A Szolgáltató jogosult utólagosan szoftverdokumentáció kiadására, amennyiben annak szükségét érzi. A szoftverdokumentációt a Szolgáltató honlapján, védett tartalomként teszi közzé és a Végfelhasználót e-mailben értesíti annak elérhetőségi módjáról.

5.3. Az alapvető sakkszabályok ismeretének hiányából eredő felhasználói élményvesztésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6. A megrendelés menete:

6.1. A megrendelés folyamata az itt ismertetett menetben történik:

  1. lépés: A potenciális Végfelhasználó (ekkor még vásárló/megrendelő) kitölti a megrendelő lapot az alábbi weboldalon: https://sakkorszag.hu/
  2. lépés: A potenciális Végfelhasználó (ekkor még vásárló/megrendelő) e-mailben e-számlát kap (jellemzően 3 munkanapon belül).
  3. lépés: A potenciális Végfelhasználó (ekkor még vásárló/megrendelő) 3 napon belül befizeti az e-számlán szereplő összeget, úgy, hogy a közleménybe beírja az e-számla sorszámát. A befizetés lekönyvelése jellemzően 3 munkanapon belül történik.
  4. lépés: A befizetés lekönyvelésével egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben elküldi a telepítő fájl elérési linkjét és a hozzá tartozó kódot, valamint a játékszoftver 1 db eszközre aktiválható regisztrációs kódját.

6.2. A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

6.3. A pénzügyileg nem teljesített megrendelés semmis.

7. A játékszoftver telepítése és futtatása:

7.1. A megrendelési folyamat végén a Szolgáltató e-mailben elküldi a telepítőfájl elérési útvonalát (direkt link) és annak jelszavát a Végfelhasználó részére.

7.2. Jogi szempontból a telepítőfájl, valamint a regisztrációs kód megküldésével, vagy egyéb módon történő hozzáférésének biztosításával történik meg a termék használatba vétele.

7.3. Bizonyos biztonsági beállítások (pl. tűzfal, Microsoft Defender, böngésző biztonsági beállításai) befolyásolhatják a telepítőfájl letöltését, futtatását és a telepített játék indítását. Az ilyen jellegű technikai problémák megoldása a Végfelhasználó feladata. (A Szolgálató telepítési útmutatóval igyekszik segíteni a telepítés folyamatát.)

7.4. A megvásárolt Sakkország KID játékszoftvert kizárólag 1 db IT eszközre jogosult a Végfelhasználó telepíteni, használni, elérni, megjeleníteni. A Játékszoftver az első használatbavételekor kérni fogja a megrendelés teljesítése során megküldött regisztrációs kódot. Az aktivált regisztrációs kód más eszközön később már nem használható. Az Játékszoftver mindig azon az eszközön fut, amelyen a Játékszoftvert az első használatbavételkor a vásárlás után kapott regisztrációs kóddal aktiválták. A játékszoftver regisztrációs kódjának deaktiválása, majd új regisztrációs kód kérése 3.000 Ft adminisztrációs díj ellenében igényelhető a Szolgáltató e-mail címén, amennyiben ez a szolgáltatás biztosított.

8. Rendszer- és technikai követelmények:

8.1. A Végfelhasználó felelőssége a Játékszoftver használatához szükséges, rendszer- és technikai követelményeknek megfelelő eszköz biztosítása és a megfelelő szoftverkörnyezet kialakítása.

8.2. Nem képezi a Szolgáltató feladatát a Végfelhasználó által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele jelen Játékszoftver fogadására és futtatására.

8.3. A program kizárólag Windows (Windows 7 és újabbak) és Android (Android 6.0 és újabbak) típusú operációs rendszerekre telepíthető.

8.4. A Játékszoftver asztali számítógépen, laptopon, notebookon, all-in-one PC-n, tableten és telefonon egyaránt használható, de kizárólag 1 IT eszközön aktiválható.

8.5. A Játékszoftver használatához internet kapcsolatra van szükség. Internet kapcsolat hiányában a játékszoftver nem fogadja el a regisztrációs kódot és a program nem fog üzemelni.

8.6. A Játékszoftver irányítása egérrel, touchpaddal és érintőkijelzővel is lehetséges.

8.7. A játék hátterében egy Unity videójáték-motor fut, melynek minimum rendszerkövetelményei itt érhetőek el: https://docs.unity3d.com/2019.1/Documentation/Manual/system-requirements.html

8.7.1. Az általunk javasolt rendszerigény Windows típusú operációs rendszer esetén:

Operációs rendszer: Windows 7 és újabbak
Memória (RAM): 2.5 GB és magasabb
Processzor (CPU): 2.0 GHz és magasabb
Videókártya (GPU): Minden videókártya DX10 (árnyaló 4.0 modell) képességekkel és felette

8.7.2. Az általunk javasolt rendszerigény Android típusú operációs rendszer esetén:

Operációs rendszer: Android 6.0 és újabbak
Memória (RAM): 1.5 GB és magasabb
Processzor (CPU): ARMv7 neon támogatással (32-bit) vagy ARM64 és magasabbak

9. Terméktámogatás

9.1. A Szolgáltató a Játékszoftverhez nem biztosít terméktámogatást.

9.2. A Szolgáltató a Játékszoftver komplex jellegéből adódóan nem garantálja, hogy a Játékszoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, továbbá, hogy az minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis.

9.3. Amennyiben a szoftver működésében játékon belüli probléma merül fel („BUG”, fagyás stb.), úgy a Végfelhasználó minden esetben az alábbi weboldalon található űrlapon veheti fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot: https://sakkorszag.hu/hibabejelento/

Amennyiben hibát talál a programban:

– A vélelmezett hibáról azonnal készítsen egy képernyőképet!
– Győződjön meg arról, hogy a hiba tényleg a játékban van!
– Győződjön meg arról, hogy az eszköze megfelel-e az általunk javasolt rendszerigényeknek!
– Ha úgy véli, hogy a hiba a programban van, küldjön nekünk egy hibabejelentő üzenetet és a fejlesztői csapat kivizsgálja az esetet!
– Ne felejtse el csatolni a képernyőképet (amennyiben készült), és kérjük az űrlap kérdéseit részletesen töltse ki, mert csak így tudjuk a hibát hathatósan kivizsgálni!

9.4. Amennyiben a hiba a programban található és az incidensek száma nagy, úgy a következő termékfrissítésben a hiba kijavítására fogunk törekedni.

10. Adatgyűjtés és adatkezelés

10.1. A megrendelési folyamatban átadott adatok, valamint a kapcsolattartási folyamat különböző formái során megosztott adatok vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztatóban adunk felvilágosítást: https://sakkorszag.hu/adatvedelem/

10.2. A Szolgáltató a Microsoft Azure PlayFab backend rendszerét használja az autentikációra és az üzemeltetéshez és fejlesztéshez szükséges eszközadatok begyűjtéséhez. A Microsoft Azure PlayFab a Játékszoftver használata közben az alábbi adatokhoz fér hozzá: regisztráció dátuma és ideje, bejelentkezés dátuma és ideje, helyadatok (ország, város, szélességi és hosszúsági kör adatok), IP-cím, eszközinformációk (pl.: eszköz ID, operációs rendszer, videókártya-adatok, processzor adatok, memória adatok) és egyéb játék felhasználási statisztikák. A Végfelhasználó a Játékszoftver megrendelésével, telepítésével és aktiválásával, továbbá annak használatával elfogadja, hogy hozzáférhessünk az autentikáció, valamint a Játékszoftver működtetése és fejlesztés szempontjából nélkülözhetetlen adatokhoz.

10.3. A Szolgáltató az így szerzett adatokat biztonságosan tárolja és 3. fél számára nem adhatja át, a Sakkország játékszoftver fejlesztésén és üzemeltetésén kívüli projektekhez nem használja fel. Az adatokat kizárólag a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban álló fejlesztők érhetik el.

10.4. A Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló fejlesztőktől titoktartást követel meg.

11. Okozott károkért való felelősség

A Szolgáltató kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a licencdíj megfizetett összegét.

12. Záró rendelkezések

A Felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@sakkorszag.hu.

A Szolgáltató a Végfelhasználóval bármikor kapcsolatba léphet a megrendeléskor megadott e-mail címen, telefonszámon és postai úton a megrendelés teljesítése és a program működését biztosítandó ügyekben.

A Sakkország termékekhez kapcsolódó promóciós ajánlatokról és híreinkről kizárólag e-mailben küldünk hírlevelet, amiről a Végfelhasználó bármikor leiratkozhat.

A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jogvita esetén kizárólagos illetékességgel a Debreceni Törvényszék rendelkezik.

Debrecen, 2023.04.03.