Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapom látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybe vevőjét vállalkozásom adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követek az adatkezelés során?

Vállalkozásom az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Vállalkozásom minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölésre, vagy helyesbítésre kerülnek.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Vállalkozásom az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásomnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. A vállalkozásom (sakkorszag.hu)

Vállalkozás neve: Farkas Ádám EV
Székhely: 4027 Debrecen Szegfű utca 4. 4/15.
Weboldal: https://sakkorszag.hu/
Postacím: 4027 Debrecen Szegfű utca 4. 4/15.
E-mail cím: info@sakkorszag.hu
Adószám: 66393511-1-29
Nyilvántartási szám: 34644120

Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Vállalkozásom tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Tárhelyszolgáltató honlapja: https://sybell.hu/

Tárhelyszolgáltató email címe: info@sybell.hu

Vállalkozásom az adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe:

Amennyiben az adatfeldolgozóim körét módosítom, a változásokat átvezetem jelen tájékoztatómban.

Az általam kezelt adatok:

A weboldalamon látogatóinktól csak akkor kérem személyes adataikat, ha megrendelést kívánnak leadni, próbaverziós terméket szeretnének igényelni, partnerprogramomhoz kívánnak csatlakozni, kapcsolatba kívánnak velem lépni, illetve a megrendelt termékkel kapcsolatos estetleges hibát kívánnak bejelenteni. Promóciós ajánlatokhoz, nyereményjátékokhoz, kuponigényléshez és hírlevél feliratkozáshoz is kérhetünk személyes adatokat. A Sakkország Partnerprogram regisztrációja során is sor kerül a szerződéskötéshez szükséges személyes adatok begyűjtésére.

A megrendelések leadása illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@sakkorszag.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Űrlapokon begyűjtött adatok:

Sakkoszág KID játékszoftvert megrendelő űrlap
https://sakkorszag.hu/

Számlázási név,
Irányítószám (számlához),
Település (számlához),
Számlázási cím,
E-mail cím,
Telefonszám,
Milyen operációs rendszerre kívánod telepíteni?,
Kuponkód,
Meta adatok (dátum, idő, oldal URL, Remote IP).

Kapcsolatfelvételi űrlap
https://sakkorszag.hu/kapcsolat/

Név,
e-mail cím,
Telefonszám,
Üzenet tartalma,
Meta adatok (dátum, idő, oldal URL, Remote IP).

Sakkország applikáció hibabejelentő űrlap
https://sakkorszag.hu/hibabejelento/

Név,
Számla sorszáma,
e-mail cím,
Telefonszám,
Operációs rendszer típusa és száma,
Memória (RAM) mérete (opcionális),
Processzor (CPU) (opcionális),
Videókártya (csak Windows esetén) (opcionális),
Hiba leírása üzenet tartalma,
Képernyőfotó a hibáról (opcionális),
Meta adatok (dátum, idő, oldal URL, Remote IP).

Sakkország BUSINESS játékszoftver rendelés és Sakkország Partnerprogram regisztráció előtti próbaverzió igénylési űrlap
https://sakkorszag.hu/probaverzio/

Szervezet, vagy vállalkozás típusa,
Tevékenységi kategória,
Cég, vállalkozó, vagy szervezet neve,
Adószám,
e-mail cím,
Telefonszám,
Meta adatok (dátum, idő, oldal URL, Remote IP).

3. Mik azok a sütik és hogyan kezelem őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Vállalkozásom az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérem az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásom nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásom azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazok?

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga sakkorszag.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. 2 év HTTP
_gat sakkorszag.hu A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja. Session HTTP
_gid sakkorszag.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP
_fbp sakkorszag.hu A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 3 hónap HTTP
fr facebook.com A Facebook ezen süti segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől) 3 hónap HTTP

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu olvashat.

4. Mit kell tudni még a honlapommal kapcsolatos adatkezelésről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemre a regisztráció illetve a Vállalkozásommal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállalom, azonban felhívom figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeim érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóm bűncselekményt követ el vagy Vállalkozásom rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törlöm, illetve – szükség esetén – megőrzöm azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem egyúttal a honlapommal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függ össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállalom.

6. Mit kell tudni a nyereményjátékokról és promóciós kampányokról?

Vállalkozásom kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat és promóciókat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapom nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Vállalkozásom külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Vállalkozásom adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében vállalozásom székhelyén ellenőrzöm a fizikai hozzáférést, potenciális munkavállalóimat folyamatosan oktatom és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartom. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozásomhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérem az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapomhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általam kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóim nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Vállalkozásom a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítem, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) elektronikus úton közlöm elutasításom indokait és tájékoztatom Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésemről Önt elektronikus úton tájékoztatom. Amennyiben úgy döntök, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per esetén a Vállalkozásom székhelye szerinti törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásomat.

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységemre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a sakkorszag.hu weboldalon történik.

Debrecen, 2023.04.03.